Tuesday, 13 September 2011

Makan Ketika Lapar, Berhenti Sebelum Kenyang

“Barangsiapa yang kenyang maka ia akan mudah ditimpa 6 penyakit: hilangnya rasa nikmat dalam bermunajat, tidak mampu memetik hikmah, lenyap rasa kasih sayang, kerana ia mengira bahawa semua makhluk kenyang sepertinya, malas beribadah dan menguatnya dorongan nafsu syahwat. Orang-orang mukmin akan mengelilingi masjid-masjid, sedangkan orang-orang yang kenyang akan mengelilingi tempat buangan kotorannya.”
Ihya ‘Ulumuddin

No comments:

Post a Comment